търсене в сайта
Избор на език
Вход
фирмен e-mail
Държавно предприятие  "Транспортно строителство и възстановяване"
 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008

  ISO 90012015_2017 (1)-page-001

IQNET_ISO 90012015-page-001

Document-page-001

ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

СЕРТИФИКАТ ЧАСТ А

СЕРТИФИКАТ ЧАСТ Б

СЕРТИФИКАТ ЗА ЛИЦЕ ОТГОВОРНО ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

   

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

ДП "ТСВ" е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2005 през 2013 г.

   ISO 140012015_2017-page-001

        new-1

  BS OHSAS 180012007_2017-page-001 

 

IQNET_BS OHSAS 180012007_2017-page-001


 През 2007 година ДП "Транспортно строителство и възстановяване" внедри и успешно сертифицира Система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2000. През 2008 година - Система за управление на безопасност и здраве при работа съгласно изискванията OHSAS 18001:2007, през 2009 г. - Управление на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004, а през 2010 г. пресертифицира системата за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008. Трите стандарта са обединени в интегрирана система за управление.

 ДП "Транспортно строителство и възстановяване" е одитирано и сертифицирано от фирма  Quality  Austria.


               

Считано от 21.11.2007 г.  ДП ТСВ е редовен член и на Камарата на строителите в България и е вписано в регистъра под № 10883.

 

LICENZ-PREVOZ

От 10.05.2011 ДП "ТСВ" е лицензирано за извършване на железопътни транспортни услуги.

 

СЕРТИФИКАТ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

 
 
ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1271,
ул.”Кирил Благоев”
No14 

телефон: +359 2 892 62 37

факс: +359 2 838 10 25  
e-mail:tsv@tsv.bg
хотели
h_rosa_bg

h_drqnovo_bg

h_koprivki_bg

h_lozenec_bg