търсене в сайта
Избор на език
Вход
фирмен e-mail
Държавно предприятие  "Транспортно строителство и възстановяване"
 

  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ОБЯВЯВА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

******

 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"
ОБЯВЯВА
.

ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

 

******

„Площи от покривното пространство с размер от 9 кв.м. на кота 27,70 м. и 9 кв.м. на кота 25,40 м., за инсталиране на антени и помещение с площ от 14,72 кв.м. на кота 22,00 м., за оборудване на базова станция на GSM оператор,

представляващи част от административната сграда на Поделение ТСВ – Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, УПИ ІІІ – жп войски /ПИ №3036/, кв. 5 по плана на ЮИПЗ на гр. Пловдив /ул. „Нестор Абаджиев”  № 32/

 

 

******

 

 

 

 

 

 
 
ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1271,
ул.”Кирил Благоев”
No14 

телефон: +359 2 892 62 37

факс: +359 2 838 10 25  
e-mail:tsv@tsv.bg
хотели
h_rosa_bg

h_drqnovo_bg

h_koprivki_bg

h_lozenec_bg