търсене в сайта
Избор на език
Вход
фирмен e-mail
Държавно предприятие  "Транспортно строителство и възстановяване"
 

  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ОБЯВЯВА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

******

 

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"
ОБЯВЯВА
.

ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

 

******

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"
ОБЯВЯВА
_
_
-
-
******
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"
ОБЯВЯВА
_
_
-
-
******

 

 

 

 

 
 
ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1271,
ул.”Кирил Благоев”
No14 

телефон: +359 2 892 62 37

факс: +359 2 838 10 25  
e-mail:tsv@tsv.bg
хотели
h_rosa_bg

h_drqnovo_bg

h_koprivki_bg

h_lozenec_bg