търсене в сайта
Избор на език
Вход
фирмен e-mail
Държавно предприятие  "Транспортно строителство и възстановяване"
 
*******

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ОБЯВЯВА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА     

******

  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ОБЯВЯВА
 

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ НА ОБЕКТ:

" Закрита площ от 196 кв.м. и открита площ от 65 кв.м., част от първи етаж на административната сграда на Поделение ТСВ - Горна Оряховица, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул.Иван Вазов№ 1"

 

 

******

  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ОБЯВЯВА
-

Търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, находящи се в с. Трояново, обл. Стара Загора

-

 

******

  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ОБЯВЯВА
-

******

'

  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

.

.

ОБЯВЯВА
'
'

'

';

.'

******

 
 
ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1271,
ул.”Кирил Благоев”
No14 

телефон: +359 2 892 62 37

факс: +359 2 838 10 25  
e-mail:tsv@tsv.bg
хотели
h_rosa_bg

h_drqnovo_bg

h_koprivki_bg

h_lozenec_bg