търсене в сайта
Избор на език
Вход
фирмен e-mail
Държавно предприятие  "Транспортно строителство и възстановяване"
 

******

Държавно предприятие

 „Транспортно строителство и възстановяване“ приключи успешно работата си по обект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа“, Обособена позиция 1 „Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик“

 

На 23.05.2017 г., с подписване на Акт 16 от Държавна приемателна комисия, ДП ТСВ завърши успешно своята работа по обект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пазарджик“.

Увенчаха се с успех усилията на всички участници, висококвалифицирани специалисти и работници от предприятието, притежаващи, необходимата квалификация и правоспособност, ключови експерти, технически ръководители за изграждане на високоскоростна железопътна отсечка, отговаряща на всички изисквания за качество, безопасна експлоатация и сигурност на превозите.

Участъкът Септември – Пазарджик е с обща дължина 18 км.

Работата по обекта включва реконструкция на железния път, позволяващ скорост на движение на конвенционални пътнически състави до 160 км/ч и до 200 км/ч за влакове с накланящи се кошове. Реконструкцията на гарите Септември и Пазарджик обхваща гарови коловози с обща дължина 6,5 км, перони, пешеходни подлези, осветление и др.

На км 106+699 е изграден нов железопътен мост над р. Чепинска с три отвора. Реконструирани са 4 моста, 13 бр. малки съоръжения /тръбни и плочести водостоци/ и е осигурено отводняване с канавки от готови стоманобетонови елементи. Отводняването на гаровите платформи и спирките е обезпечено със система от дренажи.

Горното строене на железния път е с релси тип 60 Е1 на стоманобетонови траверси с еластични скрепления и нов баласт. В главните коловози на гарите са монтирани стрелки с R=1200 м. Железният път е безнаставов.

Контактната мрежа е от съвременен тип с контактен проводник 120 кв. мм и носещо въже 70 кв. мм за скорост 220 км/ч. Изпълнена е със стоманобетонови стълбове, а в гарите преобладаващо с твърди напречници.

На обекта е монтирана съвременна осигурителна инсталация в тръбоканална мрежа.

За безопасна маневрена работа в гарите са изградени пилонно осветление от нов тип, маневрени пътеки с осветление, отопление на стрелките.

За осигуряване на безопасни условия за обслужване на пътниците в гарите Септември и Пазарджик и на сп. Мокрище са изградени перони, пешеходни подлези, с монтирани съоръжения за трудноподвижни лица (асансьори и платформа за инвалиди).

В междугарието са реконструирани 3 спирки – Ковачево, Звъничево и Мокрище, с нови перони и навеси, съоръжения за достъп на трудноподвижни лица, осветление и др.

При изпълнение на обекта са прилагани изискванията за безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда. В селищата Звъничево и Мокрище е построена шумозаглушителна ограда с шумопоглъщащи елементи.

За обекта са извършени всички необходими изпитания и измервания съгласно нормативните документи и специфичните изисквания в железопътния транспорт.

За изпълнение на работите по долното строене е използвана техника на предприятието като 25 самосвала, 5 багера, 2 грейдера, 4 валяка, 3 булдозера, 2 автокрана.

За горното строене – 3 локомотива, 4 траверсоподбивни машини, баластопланираща машина, 2 хоперни композиции, 2 пътеполагащи крана, 2 работни влака, 2 пътерихтовъчни машини, лека жп механизация и заваръчна техника.

За контактната мрежа са използвани 2 бр. АДМ, 7 бр. ДМ, багер, кран, самосвали и др.

 

 

* Постигнати са параметри на носимоспособността на земна основна площадка (ЗОП) – Ео= 30 МРа и на основна площадка (ОП) – Еp l= 50 MPa, съгласно Наредба 55 (Проектиране и строителство на железопътни линии). В определени участъци е извършена циментация на земната основа и са постигнати параметри до 300 МРа.

 

 

1 

3

 

4

 

7 

8 

9 

10

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

                                                                    

                                                          *****

Ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков проф. Даниела Тодорова посети

ДП „Транспортно строителство и възстановяване и разгледа музейната експозиция на предприятието

 

            На 10 май 2017 година ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова и заместник-ректорът проф. Петър Колев посетиха Музея на историята на Войските на Министерство на транспорта и ДП „Транспортно строителство и възстановяване“. Те бяха посрещнати от главния директор на ДП ТСВ инж. Валери Василев, о.з майор Иван Омайски, и няколко членове на клуба – бивши офицери, чиято съдба е тясно свързана с Висшето транспортно училище, в което са придобили своето воинско и професионално образование. Гостите останаха възхитени от експозицията и от представянето ú от о.з.подполковник Асен Йосифов и о.з. майор Иван Омайски. Видимо развълнувана, проф. Тодорова написа послание в книгата за посетители на музея.

 

След посещението си проф.Тодорова получи уверения, че ще може да разчита на активна помощ и съдействие от всички членове на клуба. Личности, приели присърце и с ентусиазъм, като своя кауза, възстановяването на музейната експозиция на ВТУ „Тодор Каблешков“ – извор на познания за младото поколение транспортни специалисти и скъпи спомени за бившите възпитаници.

 

* През 2014 година ДП „Транспортно строителство и възстановяване”, с подкрепата на главния директор инж. Валери Василев и активното участие на о.з. подполковник Асен Йосифов и о.з. майор Иван Омайски, възстанови музея, свързан с историята на Войските на Министерството на транспорта и предприятието.

 

опа4

 

opa1

 

opa2

 

opa3   

 

 

 
 
 
ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1271,
ул.”Кирил Благоев”
No14 

телефон: +359 2 892 62 37

факс: +359 2 838 10 25  
e-mail:tsv@tsv.bg
хотели
h_rosa_bg

h_drqnovo_bg

h_koprivki_bg

h_lozenec_bg