търсене в сайта
Избор на език
Вход
фирмен e-mail
Държавно предприятие  "Транспортно строителство и възстановяване"
 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" е правоприемник на Войските на министерството на транспорта, закрити на 31.12.2001 г. със Закона за преобразуване на Строителни войски, Войските на министерството на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (обнародван в ДВ бр.57/2000 г.) ДП "ТСВ" е регистрирано по чл.62, ал.3 от Търговския закон.

С дейността на своите поделения и строителни райони, разположени на територията на цялата страна, ДП "ТСВ" продължава традициите на Транспортни войски, които имат 114 годишна история. Създадени с Указ No.4/14.01.1888 г. от княз Фердинанд, те изпълняват задачи по експлоатацията, строителството и възстановяването на железопътни линии и автомобилни пътища на територията на страната и на театъра на военните действия по време на Балканските войни (1912 - 1913 г.), Първата световна война и Отечествената война (1944 - 1945 г.)

В мирно време ВМТ се развиват и усъвършенстват съобразно икономическия и военен потенциал на България и са винаги на онези обекти, където никой друг не е подготвен и не е в състояние да се окаже полезен. През периода 1965 - 1974 г., когато започва разширяването и реконструкцията на железопътната система са построени и отремонтирани над 1 140 км. жп линии, прокарани са над 3 200 км. телефонни и телеграфни кабели, построени са 244 различни строителни обекти.

През следващите десетилетия Транспортни войски са гръбнакът в изграждането на модерната инфраструктура на железопътния ни транспорт. Те удвояват и електрифицират над 950 км. жп линии, изпълняват капитален и среден ремонт на 7450 км. железен път, построяват над 40 км. автомагистрален път, десетки километри трамвайни и тролейбусни линии, стотици километри коловозно развитие в енергийния комплекс "Марица Изток". Основен изпълнител са на всички етапи от Оздравителната програма на БДЖ.

Като наследник на този многогодишен опит и традиции, ДП "ТСВ" днес обединява усилията на квалифициран управленски, инженерно-технически и изпълнителски състав с възможностите на високопроизводителна и модерна техника и механизация и гарантира високо качество и сигурност на железопътното и пътно строителство и ремонт, както и на всички останали строително монтажни дейности. Поддържа органи, сили и средства с готовност за участие по всяко време в аварийно-възстановителни работи при възникване на стихийни бедствия, аварии и катастрофи на територията на цялата страна.

Указ на княз Фердинанд за учредяване на Транспортна рота от 14 януари 1888 год.


 
 
ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1271,
ул.”Кирил Благоев”
No14 

телефон: +359 2 892 62 37

факс: +359 2 838 10 25  
e-mail:tsv@tsv.bg
хотели
h_rosa_bg

h_drqnovo_bg

h_koprivki_bg

h_lozenec_bg