търсене в сайта
Избор на език
Вход
фирмен e-mail
Държавно предприятие  "Транспортно строителство и възстановяване"
 
Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1271,
ул. "Кирил Благоев" N°14 

Факс: 02 / 838 10 25 


Информация

От 1 май 2015 разговорите с ДП ТСВ и Поделение София се извършват през автоматичва телефонна централа.
Информация за вътрешните номера може да получите от телефон  02 892 62 14.
Допълнителна информация за ДП ТСВ ГУ може да получите на следните телефони:

Главен директор

02 892 62 37

Зам.-гл. директор

02 892 62 75

Дирекция „Строителство”

02 892 62 75

Дирекция „Собственост и стопански дейности”

02 892 62 25

Дирекция „Финансово-икономическа”

02 892 62 78

Дирекция „Публични задачи”

02 892 62 40

Дирекция „Безопасност и управление на качеството”

02 892 63 18

Отдел „Правен”

02 892 62 06

Отдел „Човешки ресурси”

02 892 62 80

Отдел „Връзки с обществеността и протокол”

02 892 62 79

Деловодство

02 892 62 67

Допълнителна информация за Поделение ТСВ София може да получите на следните телефони:

Директор

02 892 62 99

Деловодство

02 892 63 08


Форма за обратна връзка:
Име:*
Фамилия:*
e-mail:*
Телефон:
Съдържание:*
Всички полета означени с (*) са задължителни.
    
 
 
ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1271,
ул.”Кирил Благоев”
No14 

телефон: +359 2 892 62 37

факс: +359 2 838 10 25  
e-mail:tsv@tsv.bg
хотели
h_rosa_bg

h_drqnovo_bg

h_koprivki_bg

h_lozenec_bg