търсене в сайта
Избор на език
Вход
фирмен e-mail
Държавно предприятие  "Транспортно строителство и възстановяване"
 

Picture1


 
Държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" е специализирано в изпълнение на следните дейности:

   1. Реконструкция на железния път по механизиран способ.
   2. Среден ремонт и текущо поддържане на железния път.
   3. Изкопно-насипни работи за изграждане на земно платно  за нови ЖП линии.
   4. Механизирано полагане на нов железен път с последващо балансиране и нивелация.
   5. Изграждане на изкуствени съоръжения по новостроящи се ЖП линии.
   6. Строителство на нови железопътни гари и преустройство на вече съществуващи гари.
   7. Строителство на нови трамвайни и тролейбусни линии и реконструкция на съществуващи линии.
   8. Електрификация на нови и съществуващи ЖП линии.
   9. Изграждане на системи за ЖП сигнализация и телекомуникационни работи

Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване" разполага с действаща строителна лаборатория в град Горна Оряховица, предлагаща услуги

 
 
ДП “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1271,
ул.”Кирил Благоев”
No14 

телефон: +359 2 892 62 37

факс: +359 2 838 10 25  
e-mail:tsv@tsv.bg
хотели
h_rosa_bg

h_drqnovo_bg

h_koprivki_bg

h_lozenec_bg